Στοιχεία εταιρείας:
ΖΗΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ
ΔΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
ΕΔΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: ΣΕΡΡΕΣ
ΑΦΜ : 074164003
ΑΡ. ΓΕΜΗ: 136237206000